About Us

Organizational Structure

 • President :

  Dr. Yong Man Kim

 • Immediate Past President

  Dr. Takayuki Enomoto

 • Vice President :

  Dr. Chyong-Huey Lai

Council

CGCS
 • Dr. Xiaohua Wu

 • Dr. Jihong Liu

JGOG
 • Dr. Aikou Okamoto

 • Dr. Misaki Mandai

KGOG
 • Dr. Jae-Hoon Kim

 • Dr. Jae-Weon Kim

TGOG
 • Dr. Ting Chang Chang

 • Dr. Peng-Hui Wang

EAGOT Office

- Secretary General

Cervical cancer
committee
 • Dr. Qi Zhou (CGCS)
 • Dr. Jihong Liu (CGCS)
 • Dr. Munetaka Takekuma (JGOG)
 • Dr. Hiroyuki Kanao (JGOG)
 • Dr. Keun Ho Lee (KGOG)
 • Dr. Sang Wun Kim (KGOG)
 • Dr. Chyong-Huey Lai (TGOG)
 • Dr. Peng-Hui Wang (TGOG)
Endometrial cancer
committee
 • Dr. Danbo Wang (CGCS)
 • Dr. Shiqian Zhang (CGCS)
 • Dr. Wataru Yamagami.(JGOG)
 • Dr. Yoshihito Yokoyama (JGOG)
 • Dr. Min Kyu Kim (KGOG)
 • Dr. Jeong-Yeol Park (KGOG)
 • Dr. Ting-Chang Chang (TGOG)
 • Dr. Chih-Long Chang (TGOG)
Ovarian cancer
committee
 • Dr. Xiaohua Wu (CGCS)
 • Dr. Zhongqiu Lin (CGCS)
 • Dr. Muneaki Shimada (JGOG)
 • Dr. Hiroaki Kajiyama (JGOG)
 • Dr. Sokbom Kang (KGOG)
 • Dr. Jeong-Won Lee (KGOG)
 • Dr. Hung-Cheng Lai (TGOG)
 • Dr. Hung-Hsueh Chou (TGOG)
TR committee
 • Dr. Yang Xiang (CGCS)
 • Dr. Lingying Wu (CGCS)
 • Dr. Katsutoshi Oda (JGOG)
 • Dr. Kosuke Yoshihara (JGOG)
 • Dr. Jeong-Won Lee (KGOG)
 • Dr. Sung-Jong Lee (KGOG)
 • Dr. Ruby Yun-Ju Huang (TGOG)
 • Dr. Yu-Fang Huang (TGOG)